Verschillende vormen van huilen bij een baby

Huilen

 

Een baby huilt omdat hij of zij eigenlijk iets wil aangeven/communiceren met je! Hieronder beschrijven we 3 verschillende vormen van huilen:

  1. Behoeftehuilen (dunstan babytaal), hierbij gaat het om een actuele behoefte van je baby. Dus bijvoorbeeld honger of slaap, maar ook pijn of niet comfortabel liggen. Of het te koud of te warm hebben of last hebben van vieze luier. Ook bij eenzaamheid of angstige gevoelens kan je baby alarm slaan, er is dan een acute behoefte aan contact!

Je ziet vaak dat als de behoefte is “vervuld” , je baby dan ook weer rustig wordt.

  1. Herinneringshuilen/traumahuilen, soms kun je als ouder het gevoel hebben dat je aan alle behoeften van je baby hebt voldaan, maar dat je baby dan toch nog veel kan blijven huilen. Dit kan huilen zijn om ervaringen uit het verleden, bijvoorbeeld een traumatische geboorte ervaring, een scheiding tussen ouder en kind direct na de geboorte, een ziekenhuisperiode na de geboorte, stressvolle gebeurtenis tijdens de zwangerschap, noem maar op! Je baby heeft het nodig om dit te verwerken en zal hierom dus huilen. Deze vorm van huilen is vaak langdurig en intens.
  2. Resonantie huilen, de laatste vorm van huilen heeft te maken met de fijngevoelige antenne die baby’s van nature hebben. Zij voelen haarfijn emoties en gemoedstoestanden aan van degenen bij wie ze zijn en hier reageren ze dan op, ze zijn als een soort spiegel! Dus als er veel spanning en stress in het gezin is, zal je baby dit voelen als iets negatiefs en hierop reageren door te gaan huilen. Ook eigen onzekerheid of angsten (zelfs uit het verleden) van de ouder kan een oorzaak zijn, waarop je baby onrust en huilgedrag zal vertonen. Vanuit de natuur zal de baby zich willen hechten aan zijn omgeving, want dan zal hij veilig zijn, maar deze negatieve gevoelens kunnen dit in de weg staan. Het is daarom belangrijk dat als dit speelt of wanneer je dit bij jezelf of bij je partner bemerkt, dat je dit bespreekbaar maakt en erkent. Alleen dan kan je baby deze zorg ook loslaten.

Op het moment dat je door hebt waarom je baby huilt, kun je er vaak beter mee om gaan en geeft het ook handvatten om je baby hiermee te helpen.