Kwaliteit van onze zorg

Babyconsulenten Nederland is een groeiende beroepsvereniging. We zijn inmiddels in iedere provincie vertegenwoordigd en leiden elk jaar weer nieuwe leden op. De meeste leden werken vanuit een eigen praktijk, anderen werken als babyconsulent binnen een instelling maar onderschrijft dezelfde werkwijze.

Voor de vereniging is kwaliteit van groot belang. Er is en er wordt nog steeds hard gewerkt om de kwaliteit onder de leden hoog te houden. Dit begint aan de voordeur met het stellen van harde eisen ten aanzien van de vooropleiding en de werkervaring. Maar ook door jaarlijkse intervisiedagen en het gebruiken van gezamenlijke documenten.

Want de babyconsulent levert dan wel maatwerk aan ouders, zij wordt door de vereniging wel voorzien van kwaliteitsdocumenten waarop ze haar deskundigheid kan uitbouwen. Denk daarbij aan intakeformulieren op leeftijd, voorbeeld zorgplannen, standaard evaluatieformulieren enzovoort.

Kwaliteitsdocumenten

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze kwaliteitsdocumenten nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het bestuur per e-mail: bestuur@babyconsulentennederland.nl

Het bestuur bestaat uit Elena Atsma (voorzitter), Liesbeth Boll-Meijer (secretaris), Annette Westeneng (penningmeester) en Mary Kok-Swinkels (algemeen bestuurslid).

Logo BabyConsulent