Als babyconsulenten vinden wij het belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot baby’s van 0 tot ongeveer  1,5 jaar. Ook de periode van voor  en tijdens de zwangerschap en het beloop tijdens de geboorte heeft onze aandacht.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om elkaar up to date te houden. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te worden over de laatste ontwikkelingen en richtlijnen. Congressen en symposia worden bezocht en opgedane kennis wordt gedeeld met de groep. Het samen intervisie hebben door samen te kijken naar een casus, de hulpvraag, kritische vragen te stellen en de mogelijke oplossing te bespreken, helpen we elkaar ons te verbeteren waar mogelijk.

We organiseren voor onze leden drie keer per jaar een intervisiedag. Wisselend maken voor de invulling gebruik van de kennis van externe professionals maar ook binnen onze groep maken we gebruik van elkaars deskundigheid. De informatie is wisselend, passend bij ons werk.  De dagen worden georganiseerd door de werkgroep intervisie in overleg met het bestuur. De werkgroep nodigt interne of externe professionals uit om ons uit te dagen en ons meer kennis te doen vergaren.

De scholingsdagen zijn voor alle leden van de vereniging en voor diegene die de opleiding tot babyconsulent volgt. In sommige gevallen wordt deze ook voor externen opengesteld.

Waar mogelijk worden deze dagen geaccrediteerd voor het V&VN kwaliteitsregister.